Logowanie
Nazwa Wartość
[zł]
Liczba Śr. cena
zakupu
Aktualna
cena
Okres
inwestycji
[dni]
Zysk [%] Zysk [zł]
Waluty NBP   33,25% portfela
USD 4292.79 1000,00 3.8383 4.2928 3199 11,84 454,50
EUR 48958.35 10500,00 4.1683 4.6627 3199 11,86 5191,20
Gotówka   66,75% portfela
Gotówka 106915.85 - - - - - -
            11,86 5645,69
Podsumowanie danych dla poszczególnych typów walorów
Nazwa Zawartość
portfela
Zainwestowana
kwota [zł]
Aktualna
wartość [zł]
Zysk [%] Zysk [zł]
Waluty NBP 33,25% 47605,45 53251,14 11,86 5645,69
Gotówka 66,75% 0,00 106915,85 0,00 106915,85
  • Aktualnie posiadany kapitał: 47605,45 PLN
  • Łączna wartość posiadanych walorów: 53251,14 PLN
  • Zysk z dotychczas sprzedanych walorów: 0,00 PLN
  • Łączny zysk od początku inwestowania: 5645,69 PLN
Struktura portfela