Logowanie
Nazwa Wartość
[zł]
Liczba Śr. cena
zakupu
Aktualna
cena
Okres
inwestycji
[dni]
Zysk [%] Zysk [zł]
Akcje   99,66% portfela
Alior bank sa (ALR) 1934.64 36,00 80.62 53.74 3200 -34,97 -1040,24
Cyfrowy polsat sa (CPS) 1687.2 120,00 24.11 14.06 3200 -43,11 -1278,33
Kghm polska miedź sa (KGH) 2763.75 25,00 119.00 110.55 3200 -9,37 -285,62
Bank millennium sa (MIL) 2256.1 385,00 7.55 5.86 3200 -24,28 -723,32
Gotówka   0,34% portfela
Gotówka 29.59 - - - - - -
            -27,80 -3327,51
Podsumowanie danych dla poszczególnych typów walorów
Nazwa Zawartość
portfela
Zainwestowana
kwota [zł]
Aktualna
wartość [zł]
Zysk [%] Zysk [zł]
Akcje 99,66% 11969,20 8641,69 -27,80 -3327,51
Gotówka 0,34% 0,00 29,59 0,00 29,59
  • Aktualnie posiadany kapitał: 11969,20 PLN
  • Łączna wartość posiadanych walorów: 8641,69 PLN
  • Zysk z dotychczas sprzedanych walorów: 0,00 PLN
  • Łączny zysk od początku inwestowania: -3327,51 PLN
Struktura portfela