Logowanie
Nazwa Wartość
[zł]
Liczba Śr. cena
zakupu
Aktualna
cena
Okres
inwestycji
[dni]
Zysk [%] Zysk [zł]
Akcje   43,96% portfela
Echo investment sa (ECH) 4300 1000,00 7.02 4.30 3188 -38,75 -2720,00
Kghm polska miedź sa (KGH) 8844 80,00 120.25 110.55 3186 -8,07 -776,00
Pko bp sa (PKO) 7412 200,00 35.75 37.06 3188 3,66 262,00
Waluty NBP   33,32% portfela
USD 8585.59 2000,00 3.9100 4.2928 3188 9,79 765,60
EUR 6994.05 1500,00 4.1600 4.6627 3188 12,08 754,05
Gotówka   22,72% portfela
Gotówka 10622.5 - - - - - -
            -4,53 -1714,36
Podsumowanie danych dla poszczególnych typów walorów
Nazwa Zawartość
portfela
Zainwestowana
kwota [zł]
Aktualna
wartość [zł]
Zysk [%] Zysk [zł]
Akcje 43,96% 23790,00 20556,00 -13,59 -3234,00
Waluty NBP 33,32% 14060,00 15579,64 10,81 1519,64
Gotówka 22,72% 0,00 10622,50 0,00 10622,50
  • Aktualnie posiadany kapitał: 37850,00 PLN
  • Łączna wartość posiadanych walorów: 36135,64 PLN
  • Zysk z dotychczas sprzedanych walorów: 1522,50 PLN
  • Łączny zysk od początku inwestowania: -191,86 PLN
Struktura portfela