Logowanie
Nazwa Wartość
[zł]
Liczba Śr. cena
zakupu
Aktualna
cena
Okres
inwestycji
[dni]
Zysk [%] Zysk [zł]
Akcje   56,56% portfela
Introl sa (INL) 10770 1500,00 8.88 7.18 3177 -19,14 -2550,00
Monnari trade sa (MON) 5500 1000,00 13.94 5.50 3177 -60,55 -8440,00
Waluty Forex   15,27% portfela
EUR 4393.9 1000,00 4.0600 4.3939 3177 8,22 333,90
Obligacje   28,17% portfela
Pkn orlen (pkn0418) 8103.2 80,00 100.83 101.29 3177 0,46 36,80
            -26,96 -10619,30
Podsumowanie danych dla poszczególnych typów walorów
Nazwa Zawartość
portfela
Zainwestowana
kwota [zł]
Aktualna
wartość [zł]
Zysk [%] Zysk [zł]
Akcje 56,56% 27260,00 16270,00 -40,32 -10990,00
Waluty Forex 15,27% 4060,00 4393,90 8,22 333,90
Obligacje 28,17% 8066,40 8103,20 0,46 36,80
  • Aktualnie posiadany kapitał: 39386,40 PLN
  • Łączna wartość posiadanych walorów: 28767,10 PLN
  • Zysk z dotychczas sprzedanych walorów: 0,00 PLN
  • Łączny zysk od początku inwestowania: -10619,30 PLN
Struktura portfela