Logowanie
Nazwa Procentowa zawartość
portfela
Śr. cena
zakupu
Aktualna cena Okres
inwestycji
[dni]
Zysk [%]
Akcje   100,00% portfela
Cd projekt sa (CDR) 79,75% 16.69 155.75 3131 829,57
Etfsp500 (ETFSP500) 12,94% 60.88 189.50 3131 210,06
Sanok rubber company sa (SNK) 1,25% 63.88 19.90 3131 -68,93
Ze pak sa (ZEP) 6,07% 27.40 19.40 3131 -29,47
          294,22
Struktura portfela