Logowanie
Nazwa Wartość
[zł]
Liczba Śr. cena
zakupu
Aktualna
cena
Okres
inwestycji
[dni]
Zysk [%] Zysk [zł]
Akcje   39,20% portfela
Budimex sa (BDX) 68799 142,00 165.50 484.50 3118 192,75 45298,00
Pko bp sa (PKO) 7412 200,00 35.20 37.06 3131 5,28 372,00
Lokaty   14,48% portfela
4%, 1m 28152.456580255 - - - 3131 40,76 8152,46
Gotówka   13,56% portfela
Gotówka 26351 - - - - - -
Rachunki oszczędnościowe   32,76% portfela
10%, 1m 63676.996417056 - - - 3131 134,37 36507,00
            116,24 90329,45
Podsumowanie danych dla poszczególnych typów walorów
Nazwa Zawartość
portfela
Zainwestowana
kwota [zł]
Aktualna
wartość [zł]
Zysk [%] Zysk [zł]
Akcje 39,20% 30541,00 76211,00 149,54 45670,00
Lokaty 14,48% 20000,00 28152,46 40,76 8152,46
Gotówka 13,56% 0,00 26351,00 0,00 26351,00
Rachunki oszczędnościowe 32,76% 27170,00 63677,00 134,37 36507,00
  • Aktualnie posiadany kapitał: 77711,00 PLN
  • Łączna wartość posiadanych walorów: 168040,45 PLN
  • Zysk z dotychczas sprzedanych walorów: 24062,00 PLN
  • Łączny zysk od początku inwestowania: 114391,45 PLN
Struktura portfela