Logowanie
Nazwa Wartość
[zł]
Liczba Śr. cena
zakupu
Aktualna
cena
Okres
inwestycji
[dni]
Zysk [%] Zysk [zł]
Akcje   100,00% portfela
Alior bank sa (ALR) 5374000 100000,00 100000.00 53.74 3130 -99,95 -9994626000,00
Orange polska sa (OPL) 68100 10000,00 10000.00 6.81 3130 -99,93 -99931900,00
            -99,95 -10094557900,00
Podsumowanie danych dla poszczególnych typów walorów
Nazwa Zawartość
portfela
Zainwestowana
kwota [zł]
Aktualna
wartość [zł]
Zysk [%] Zysk [zł]
Akcje 100,00% 10100000000,00 5442100,00 -99,95 -10094557900,00
  • Aktualnie posiadany kapitał: 10100000000,00 PLN
  • Łączna wartość posiadanych walorów: 5442100,00 PLN
  • Zysk z dotychczas sprzedanych walorów: 0,00 PLN
  • Łączny zysk od początku inwestowania: -10094557900,00 PLN
Struktura portfela