Logowanie
Nazwa Wartość
[zł]
Liczba Śr. cena
zakupu
Aktualna
cena
Okres
inwestycji
[dni]
Zysk [%] Zysk [zł]
Akcje   32,45% portfela
Asseco poland sa (ACP) 152.1 2,00 59.00 76.05 3126 26,86 32,20
Etfsp500 (ETFSP500) 1137 6,00 81.03 189.50 3126 130,12 642,92
Mci capital asi sa (MCI) 402 20,00 12.99 20.10 3126 52,97 139,20
Votum sa (VOT) 716.25 15,00 19.01 47.75 3077 149,52 429,20
Wasko sa (WAS) 88.8 48,00 1.96 1.85 3117 -11,00 -10,98
Waluty NBP   66,19% portfela
USD 429.28 100,00 3.7496 4.2928 3107 14,49 54,32
EUR 4662.7 1000,00 4.0719 4.6627 3126 14,51 590,79
Akcje NewConnect   1,36% portfela
Internet union sa (IUS) 105 15,00 1.84 7.00 3126 243,14 74,40
            34,00 1952,05
Podsumowanie danych dla poszczególnych typów walorów
Nazwa Zawartość
portfela
Zainwestowana
kwota [zł]
Aktualna
wartość [zł]
Zysk [%] Zysk [zł]
Akcje 32,45% 1263,61 2496,15 97,54 1232,54
Waluty NBP 66,19% 4446,87 5091,98 14,51 645,11
Akcje NewConnect 1,36% 30,60 105,00 243,14 74,40
  • Aktualnie posiadany kapitał: 5741,08 PLN
  • Łączna wartość posiadanych walorów: 7693,13 PLN
  • Zysk z dotychczas sprzedanych walorów: -1,25 PLN
  • Łączny zysk od początku inwestowania: 1950,80 PLN
Struktura portfela