Logowanie
Nazwa Wartość
[zł]
Liczba Śr. cena
zakupu
Aktualna
cena
Okres
inwestycji
[dni]
Zysk [%] Zysk [zł]
Akcje   39,72% portfela
Etfsp500 (ETFSP500) 568.5 3,00 81.66 189.50 3163 129,92 321,24
Kruk sa (KRU) 2016 5,00 178.00 403.20 3049 125,64 1122,53
Orlen sa (PKN) 709.06 11,00 77.77 64.46 3063 -17,43 -149,66
Pzu sa (PZU) 79.04 2,00 433.00 39.52 3084 -90,91 -790,32
Waluty NBP   15,17% portfela
USD 1287.83 300,00 3.6074 4.2928 3131 19,00 205,62
Gotówka   45,11% portfela
Gotówka 3830.66 - - - - - -
            17,95 709,40
Podsumowanie danych dla poszczególnych typów walorów
Nazwa Zawartość
portfela
Zainwestowana
kwota [zł]
Aktualna
wartość [zł]
Zysk [%] Zysk [zł]
Akcje 39,72% 2868,81 3372,60 17,56 503,79
Waluty NBP 15,17% 1082,22 1287,83 19,00 205,61
Gotówka 45,11% 0,00 3830,66 0,00 3830,66
  • Aktualnie posiadany kapitał: 3951,03 PLN
  • Łączna wartość posiadanych walorów: 4660,43 PLN
  • Zysk z dotychczas sprzedanych walorów: -324,42 PLN
  • Łączny zysk od początku inwestowania: 384,98 PLN
Struktura portfela