Logowanie
Nazwa Wartość
[zł]
Liczba Śr. cena
zakupu
Aktualna
cena
Okres
inwestycji
[dni]
Zysk [%] Zysk [zł]
Akcje   92,16% portfela
Cyfrowy polsat sa (CPS) 843.6 60,00 24.61 14.06 3111 -42,87 -633,00
Mci capital asi sa (MCI) 2211 110,00 13.00 20.10 3111 54,62 781,00
Bank millennium sa (MIL) 1230.6 210,00 7.15 5.86 3117 -18,04 -270,90
Rainbow tours sa (RBW) 2652 60,00 25.69 44.20 3111 72,05 1110,60
Gotówka   7,84% portfela
Gotówka 590.41 - - - - - -
            16,60 987,70
Podsumowanie danych dla poszczególnych typów walorów
Nazwa Zawartość
portfela
Zainwestowana
kwota [zł]
Aktualna
wartość [zł]
Zysk [%] Zysk [zł]
Akcje 92,16% 5949,50 6937,20 16,60 987,70
Gotówka 7,84% 0,00 590,41 0,00 590,41
  • Aktualnie posiadany kapitał: 5949,50 PLN
  • Łączna wartość posiadanych walorów: 6937,20 PLN
  • Zysk z dotychczas sprzedanych walorów: 314,16 PLN
  • Łączny zysk od początku inwestowania: 1301,86 PLN
Struktura portfela