Logowanie
Nazwa Wartość
[zł]
Liczba Śr. cena
zakupu
Aktualna
cena
Okres
inwestycji
[dni]
Zysk [%] Zysk [zł]
Akcje   100,00% portfela
Enea sa (ENA) 165.6 18,00 13.70 9.20 3007 -33,05 -81,74
Pge sa (PGE) 62.46 7,00 15.54 8.92 3014 -42,75 -46,64
Pkp cargo sa (PKP) 30.6 2,00 68.50 15.30 3014 -77,73 -106,81
            -47,62 -235,20
Podsumowanie danych dla poszczególnych typów walorów
Nazwa Zawartość
portfela
Zainwestowana
kwota [zł]
Aktualna
wartość [zł]
Zysk [%] Zysk [zł]
Akcje 100,00% 493,86 258,66 -47,62 -235,20
  • Aktualnie posiadany kapitał: 493,86 PLN
  • Łączna wartość posiadanych walorów: 258,66 PLN
  • Zysk z dotychczas sprzedanych walorów: 82,89 PLN
  • Łączny zysk od początku inwestowania: -152,31 PLN
Struktura portfela