Logowanie
Nazwa Wartość
[zł]
Liczba Śr. cena
zakupu
Aktualna
cena
Okres
inwestycji
[dni]
Zysk [%] Zysk [zł]
Akcje   87,83% portfela
11 bit studios sa (11B) 69800 100,00 71.81 698.00 2913 872,01 62619,00
Asseco poland sa (ACP) 20533.5 270,00 56.99 76.05 2667 33,44 5145,69
Cd projekt sa (CDR) 56070 360,00 24.98 155.75 2975 523,50 47077,20
Enea sa (ENA) 14903.99 1620,00 9.55 9.20 2660 -3,69 -570,40
Grupa kęty sa (KTY) 26424.5 41,00 365.98 644.50 2667 76,10 11419,48
Phn sa (PHN) 11556 1070,00 12.91 10.80 2660 -16,32 -2253,31
Stalexport autostrady sa (STX) 8010 3000,00 3.61 2.67 2666 -26,04 -2820,00
Gotówka   12,17% portfela
Gotówka 28710.68 - - - - - -
            139,15 120617,65
Podsumowanie danych dla poszczególnych typów walorów
Nazwa Zawartość
portfela
Zainwestowana
kwota [zł]
Aktualna
wartość [zł]
Zysk [%] Zysk [zł]
Akcje 87,83% 86680,34 207297,99 139,15 120617,65
Gotówka 12,17% 0,00 28710,68 0,00 28710,68
  • Aktualnie posiadany kapitał: 86680,34 PLN
  • Łączna wartość posiadanych walorów: 207297,99 PLN
  • Zysk z dotychczas sprzedanych walorów: 46291,40 PLN
  • Łączny zysk od początku inwestowania: 166909,05 PLN
Struktura portfela