Logowanie
Nazwa Wartość
[zł]
Liczba Śr. cena
zakupu
Aktualna
cena
Okres
inwestycji
[dni]
Zysk [%] Zysk [zł]
Akcje   97,65% portfela
Asseco poland sa (ACP) 967500 10000,00 55.70 96.75 4055 73,70 410500,00
Comp sa (CMP) 5760000 100000,00 64.40 57.60 4358 -10,56 -680000,00
Pko bp sa (PKO) 9218 200,00 36.13 46.09 4695 27,57 1992,00
Unicredit spa (UCG) 8085000 150000,00 10.06 53.90 4368 435,79 6576000,00
OFE   0,01% portfela
AXA 1402.23 41,34 24.19 33.92 4673 40,22 402,23
Lokaty   2,34% portfela
9%, 6m 296502.81198984 - - - 4619 196,50 196502,81
9%, 3m 31427.227652193 - - - 4711 214,27 21427,23
8%, 3m 27656.118629308 - - - 4701 176,56 17656,12
            75,80 6544480,39
Podsumowanie danych dla poszczególnych typów walorów
Nazwa Zawartość
portfela
Zainwestowana
kwota [zł]
Aktualna
wartość [zł]
Zysk [%] Zysk [zł]
Akcje 97,65% 8513226,00 14821718,00 74,10 6308492,00
OFE 0,01% 1000,00 1402,23 40,22 402,23
Lokaty 2,34% 120000,00 355586,16 196,32 235586,16
  • Aktualnie posiadany kapitał: 8634226,00 PLN
  • Łączna wartość posiadanych walorów: 15178706,39 PLN
  • Zysk z dotychczas sprzedanych walorów: 542988,00 PLN
  • Łączny zysk od początku inwestowania: 7087468,39 PLN
Struktura portfela