Logowanie
Nazwa Wartość
[zł]
Liczba Śr. cena
zakupu
Aktualna
cena
Okres
inwestycji
[dni]
Zysk [%] Zysk [zł]
Akcje   100,00% portfela
Budimex sa (BDX) 72675 150,00 216.90 484.50 2965 123,37 40140,00
Orlen sa (PKN) 32229.99 500,00 64.00 64.46 2965 0,72 230,00
            62,56 40369,99
Podsumowanie danych dla poszczególnych typów walorów
Nazwa Zawartość
portfela
Zainwestowana
kwota [zł]
Aktualna
wartość [zł]
Zysk [%] Zysk [zł]
Akcje 100,00% 64535,00 104904,99 62,56 40369,99
  • Aktualnie posiadany kapitał: 64535,00 PLN
  • Łączna wartość posiadanych walorów: 104904,99 PLN
  • Zysk z dotychczas sprzedanych walorów: 0,00 PLN
  • Łączny zysk od początku inwestowania: 40369,99 PLN
Struktura portfela