Logowanie
Nazwa Wartość
[zł]
Liczba Śr. cena
zakupu
Aktualna
cena
Okres
inwestycji
[dni]
Zysk [%] Zysk [zł]
Akcje   34,94% portfela
Octava sa (08N) 5050 5000,00 1.11 1.01 2934 -9,01 -500,00
Jastrzębska spółka węglowa sa (JSW) 3484 100,00 12.73 34.84 2934 173,68 2211,00
Gotówka   65,06% portfela
Gotówka 15890 - - - - - -
            25,08 1711,00
Podsumowanie danych dla poszczególnych typów walorów
Nazwa Zawartość
portfela
Zainwestowana
kwota [zł]
Aktualna
wartość [zł]
Zysk [%] Zysk [zł]
Akcje 34,94% 6823,00 8534,00 25,08 1711,00
Gotówka 65,06% 0,00 15890,00 0,00 15890,00
  • Aktualnie posiadany kapitał: 6823,00 PLN
  • Łączna wartość posiadanych walorów: 8534,00 PLN
  • Zysk z dotychczas sprzedanych walorów: 0,00 PLN
  • Łączny zysk od początku inwestowania: 1711,00 PLN
Struktura portfela