Logowanie
Nazwa Procentowa zawartość
portfela
Śr. cena
zakupu
Aktualna cena Okres
inwestycji
[dni]
Zysk [%]
Akcje   100,00% portfela
Gpw sa (GPW) 17,18% 34.42 36.50 2891 6,04
Livechat software sa (LVC) 64,21% 39.29 136.40 2891 247,16
Pzu sa (PZU) 18,60% 32.10 39.52 2891 23,12
          100,76
Struktura portfela