Logowanie
Nazwa Wartość
[zł]
Liczba Śr. cena
zakupu
Aktualna
cena
Okres
inwestycji
[dni]
Zysk [%] Zysk [zł]
Akcje NewConnect   92,94% portfela
Jujubee sa (JJB) 32760 18000,00 8.02 1.82 2343 -77,40 -112210,53
Gotówka   7,06% portfela
Gotówka 2488.72 - - - - - -
            -77,40 -112210,53
Podsumowanie danych dla poszczególnych typów walorów
Nazwa Zawartość
portfela
Zainwestowana
kwota [zł]
Aktualna
wartość [zł]
Zysk [%] Zysk [zł]
Akcje NewConnect 92,94% 144970,53 32760,00 -77,40 -112210,53
Gotówka 7,06% 0,00 2488,72 0,00 2488,72
  • Aktualnie posiadany kapitał: 144970,53 PLN
  • Łączna wartość posiadanych walorów: 32760,00 PLN
  • Zysk z dotychczas sprzedanych walorów: 17431,40 PLN
  • Łączny zysk od początku inwestowania: -94779,13 PLN
Struktura portfela