Logowanie
Nazwa Wartość
[zł]
Liczba Śr. cena
zakupu
Aktualna
cena
Okres
inwestycji
[dni]
Zysk [%] Zysk [zł]
Gotówka   94,20% portfela
Gotówka 48600 - - - - - -
Rachunki oszczędnościowe   5,80% portfela
9%, 2m 2993.5716120177 - - - 2820 99,57 1493,57
            99,57 1493,57
Podsumowanie danych dla poszczególnych typów walorów
Nazwa Zawartość
portfela
Zainwestowana
kwota [zł]
Aktualna
wartość [zł]
Zysk [%] Zysk [zł]
Gotówka 94,20% 0,00 48600,00 0,00 48600,00
Rachunki oszczędnościowe 5,80% 1500,00 2993,57 99,57 1493,57
  • Aktualnie posiadany kapitał: 1500,00 PLN
  • Łączna wartość posiadanych walorów: 2993,57 PLN
  • Zysk z dotychczas sprzedanych walorów: -97200,00 PLN
  • Łączny zysk od początku inwestowania: -95706,43 PLN
Struktura portfela