Logowanie
Nazwa Wartość
[zł]
Liczba Śr. cena
zakupu
Aktualna
cena
Okres
inwestycji
[dni]
Zysk [%] Zysk [zł]
Akcje   5,44% portfela
Kghm polska miedź sa (KGH) 5527.5 50,00 67.68 110.55 2840 62,99 2136,21
Waluty NBP   1,72% portfela
GBP 1749.33 330,00 5.4348 5.3010 2817 -2,46 -44,15
Gotówka   92,83% portfela
Gotówka 94283.47 - - - - - -
            40,35 2092,05
Podsumowanie danych dla poszczególnych typów walorów
Nazwa Zawartość
portfela
Zainwestowana
kwota [zł]
Aktualna
wartość [zł]
Zysk [%] Zysk [zł]
Akcje 5,44% 3391,29 5527,50 62,99 2136,21
Waluty NBP 1,72% 1793,48 1749,33 -2,46 -44,15
Gotówka 92,83% 0,00 94283,47 0,00 94283,47
  • Aktualnie posiadany kapitał: 5184,78 PLN
  • Łączna wartość posiadanych walorów: 7276,83 PLN
  • Zysk z dotychczas sprzedanych walorów: 3097,56 PLN
  • Łączny zysk od początku inwestowania: 5189,61 PLN
Struktura portfela