Logowanie
Nazwa Wartość
[zł]
Liczba Śr. cena
zakupu
Aktualna
cena
Okres
inwestycji
[dni]
Zysk [%] Zysk [zł]
Akcje NewConnect   100,00% portfela
Venda se (AER) 136 1000,00 0.35 0.14 2838 -61,14 -214,00
Centurion finance asi sa (CTF) 104 100,00 0.25 1.04 2838 316,00 79,00
Europejski fundusz energii sa (EFE) 1840 10000,00 0.09 0.18 2838 104,44 940,00
            63,14 805,00
Podsumowanie danych dla poszczególnych typów walorów
Nazwa Zawartość
portfela
Zainwestowana
kwota [zł]
Aktualna
wartość [zł]
Zysk [%] Zysk [zł]
Akcje NewConnect 100,00% 1275,00 2080,00 63,14 805,00
  • Aktualnie posiadany kapitał: 1275,00 PLN
  • Łączna wartość posiadanych walorów: 2080,00 PLN
  • Zysk z dotychczas sprzedanych walorów: 0,00 PLN
  • Łączny zysk od początku inwestowania: 805,00 PLN
Struktura portfela