Logowanie
Nazwa Procentowa zawartość
portfela
Śr. cena
zakupu
Aktualna cena Okres
inwestycji
[dni]
Zysk [%]
Akcje   80,63% portfela
Ipopema securities sa (IPE) 32,87% 2.10 3.36 2471 59,38
Triton development sa (TRI) 47,77% 2.97 4.36 2545 46,17
Gotówka   19,37% portfela
Gotówka 19,37% - - - -
          51,28
Struktura portfela