Logowanie
Nazwa Wartość
[zł]
Liczba Śr. cena
zakupu
Aktualna
cena
Okres
inwestycji
[dni]
Zysk [%] Zysk [zł]
Akcje   93,69% portfela
Cfi holding sa (CFI) 261.6 1200,00 0.88 0.22 2448 -75,23 -794,40
Sanwil holding sa (SNW) 333 200,00 0.75 1.67 2448 122,00 183,00
Gotówka   6,31% portfela
Gotówka 40.04 - - - - - -
            -50,70 -611,40
Podsumowanie danych dla poszczególnych typów walorów
Nazwa Zawartość
portfela
Zainwestowana
kwota [zł]
Aktualna
wartość [zł]
Zysk [%] Zysk [zł]
Akcje 93,69% 1206,00 594,60 -50,70 -611,40
Gotówka 6,31% 0,00 40,04 0,00 40,04
  • Aktualnie posiadany kapitał: 1206,00 PLN
  • Łączna wartość posiadanych walorów: 594,60 PLN
  • Zysk z dotychczas sprzedanych walorów: 96,05 PLN
  • Łączny zysk od początku inwestowania: -515,35 PLN
Struktura portfela