Logowanie
Nazwa Procentowa zawartość
portfela
Śr. cena
zakupu
Aktualna cena Okres
inwestycji
[dni]
Zysk [%]
Akcje   79,75% portfela
Ccc sa (CCC) 72,78% 67.00 46.12 1278 -31,16
Rainbow tours sa (RBW) 6,97% 24.00 44.20 1278 84,17
Gotówka   20,25% portfela
Gotówka 20,25% - - - -
          -27,18
Struktura portfela