Logowanie
Nazwa Wartość
[zł]
Liczba Śr. cena
zakupu
Aktualna
cena
Okres
inwestycji
[dni]
Zysk [%] Zysk [zł]
Akcje   100,00% portfela
Alior bank sa (ALR) 2687 50,00 65.98 53.74 2469 -18,71 -618,27
Kghm polska miedź sa (KGH) 3758.7 34,00 120.50 110.55 2469 -8,43 -346,09
Pkp cargo sa (PKP) 765 50,00 53.01 15.30 2469 -71,19 -1890,54
            -28,36 -2854,89
Podsumowanie danych dla poszczególnych typów walorów
Nazwa Zawartość
portfela
Zainwestowana
kwota [zł]
Aktualna
wartość [zł]
Zysk [%] Zysk [zł]
Akcje 100,00% 10065,59 7210,70 -28,36 -2854,89
  • Aktualnie posiadany kapitał: 10065,59 PLN
  • Łączna wartość posiadanych walorów: 7210,70 PLN
  • Zysk z dotychczas sprzedanych walorów: 0,00 PLN
  • Łączny zysk od początku inwestowania: -2854,89 PLN
Struktura portfela