Logowanie
Nazwa Procentowa zawartość
portfela
Śr. cena
zakupu
Aktualna cena Okres
inwestycji
[dni]
Zysk [%]
Akcje   53,14% portfela
Etfdax (ETFDAX) 19,58% 497.00 652.70 2462 30,82
Etfsp500 (ETFSP500) 23,68% 98.68 189.50 2462 91,29
Pzu sa (PZU) 9,88% 36.96 39.52 2462 6,51
Gotówka   46,86% portfela
Gotówka 46,86% - - - -
          45,11
Struktura portfela