Logowanie
Nazwa Procentowa zawartość
portfela
Śr. cena
zakupu
Aktualna cena Okres
inwestycji
[dni]
Zysk [%]
Akcje   100,00% portfela
Cd projekt sa (CDR) 57,10% 165.70 155.75 1992 -7,85
Wp holding sa (WPL) 42,90% 51.00 117.00 1992 124,91
          23,40
Struktura portfela