Logowanie
Nazwa Procentowa zawartość
portfela
Śr. cena
zakupu
Aktualna cena Okres
inwestycji
[dni]
Zysk [%]
Akcje   98,89% portfela
Orlen sa (PKN) 98,89% 118.00 64.46 2421 -45,37
Gotówka   1,11% portfela
Gotówka 1,11% - - - -
          -45,37
Struktura portfela