Logowanie
Nazwa Wartość
[zł]
Liczba Śr. cena
zakupu
Aktualna
cena
Okres
inwestycji
[dni]
Zysk [%] Zysk [zł]
Akcje   60,85% portfela
Amica sa (AMC) 12375 150,00 181.70 82.50 2350 -54,60 -14880,00
Artifex mundi sa (ART) 3260 200,00 15.99 16.30 2384 1,94 62,00
Budimex sa (BDX) 24225 50,00 269.00 484.50 2419 80,11 10775,00
Braster sa w restrukturyzacji (BRA) 290 500,00 15.50 0.58 2350 -96,26 -7460,00
Cd projekt sa (CDR) 350437.5 2250,00 118.51 155.75 2416 31,42 83790,00
Cyfrowy polsat sa (CPS) 15676.9 1115,00 26.92 14.06 2299 -47,77 -14338,90
Dekpol sa (DEK) 1780 50,00 17.75 35.60 2384 100,56 892,50
Echo investment sa (ECH) 5160 1200,00 6.45 4.30 2355 -33,33 -2580,00
Kghm polska miedź sa (KGH) 110.55 1,00 124.15 110.55 2419 -10,95 -13,60
Mercator medical sa (MRC) 40.65 1,00 18.34 40.66 2418 121,70 22,32
Bank pekao sa (PEO) 15283 145,00 138.00 105.40 2383 -23,62 -4727,00
Orlen sa (PKN) 64.45 1,00 120.20 64.46 2419 -46,37 -55,74
Unimot sa (UNT) 91 1,00 43.36 91.00 2383 109,87 47,64
Gotówka   39,15% portfela
Gotówka 275825.44 - - - - - -
            13,66 51534,20
Podsumowanie danych dla poszczególnych typów walorów
Nazwa Zawartość
portfela
Zainwestowana
kwota [zł]
Aktualna
wartość [zł]
Zysk [%] Zysk [zł]
Akcje 60,85% 377259,85 428794,05 13,66 51534,20
Gotówka 39,15% 0,00 275825,44 0,00 275825,44
  • Aktualnie posiadany kapitał: 377259,85 PLN
  • Łączna wartość posiadanych walorów: 428794,05 PLN
  • Zysk z dotychczas sprzedanych walorów: 155786,00 PLN
  • Łączny zysk od początku inwestowania: 207320,20 PLN
Struktura portfela