Logowanie
Nazwa Wartość
[zł]
Liczba Śr. cena
zakupu
Aktualna
cena
Okres
inwestycji
[dni]
Zysk [%] Zysk [zł]
Akcje   1,38% portfela
Airway medix sa (AWM) 133.25 500,00 0.98 0.27 2258 -72,85 -357,63
Gotówka   98,62% portfela
Gotówka 9509.11 - - - - - -
            -72,85 -357,63
Podsumowanie danych dla poszczególnych typów walorów
Nazwa Zawartość
portfela
Zainwestowana
kwota [zł]
Aktualna
wartość [zł]
Zysk [%] Zysk [zł]
Akcje 1,38% 490,88 133,25 -72,85 -357,63
Gotówka 98,62% 0,00 9509,11 0,00 9509,11
  • Aktualnie posiadany kapitał: 490,88 PLN
  • Łączna wartość posiadanych walorów: 133,25 PLN
  • Zysk z dotychczas sprzedanych walorów: 0,00 PLN
  • Łączny zysk od początku inwestowania: -357,63 PLN
Struktura portfela