Logowanie
Nazwa Wartość
[zł]
Liczba Śr. cena
zakupu
Aktualna
cena
Okres
inwestycji
[dni]
Zysk [%] Zysk [zł]
Akcje   99,63% portfela
Budimex sa (BDX) 12112.5 25,00 198.10 484.50 2253 144,57 7160,00
Orlen sa (PKN) 644.59 10,00 134.00 64.46 2253 -51,90 -695,40
Gotówka   0,37% portfela
Gotówka 47.2 - - - - - -
            102,73 6464,59
Podsumowanie danych dla poszczególnych typów walorów
Nazwa Zawartość
portfela
Zainwestowana
kwota [zł]
Aktualna
wartość [zł]
Zysk [%] Zysk [zł]
Akcje 99,63% 6292,50 12757,09 102,73 6464,59
Gotówka 0,37% 0,00 47,20 0,00 47,20
  • Aktualnie posiadany kapitał: 6292,50 PLN
  • Łączna wartość posiadanych walorów: 12757,09 PLN
  • Zysk z dotychczas sprzedanych walorów: -4,00 PLN
  • Łączny zysk od początku inwestowania: 6460,59 PLN
Struktura portfela