Logowanie
Nazwa Wartość
[zł]
Liczba Śr. cena
zakupu
Aktualna
cena
Okres
inwestycji
[dni]
Zysk [%] Zysk [zł]
Akcje   99,31% portfela
Orlen sa (PKN) 38418.15 596,00 133.25 64.46 2251 -51,82 -41316,51
Gotówka   0,69% portfela
Gotówka 265.33 - - - - - -
            -51,82 -41316,52
Podsumowanie danych dla poszczególnych typów walorów
Nazwa Zawartość
portfela
Zainwestowana
kwota [zł]
Aktualna
wartość [zł]
Zysk [%] Zysk [zł]
Akcje 99,31% 79734,67 38418,15 -51,82 -41316,52
Gotówka 0,69% 0,00 265,33 0,00 265,33
  • Aktualnie posiadany kapitał: 79734,67 PLN
  • Łączna wartość posiadanych walorów: 38418,15 PLN
  • Zysk z dotychczas sprzedanych walorów: 0,00 PLN
  • Łączny zysk od początku inwestowania: -41316,52 PLN
Struktura portfela