Logowanie
Nazwa Procentowa zawartość
portfela
Śr. cena
zakupu
Aktualna cena Okres
inwestycji
[dni]
Zysk [%]
Akcje   4,67% portfela
Ccc sa (CCC) 1,78% 265.50 46.12 2223 -82,63
Cyfrowy polsat sa (CPS) 0,54% 25.50 14.06 2223 -44,86
Bank millennium sa (MIL) 0,23% 8.35 5.86 2223 -29,82
Mostostal warszawa sa (MSW) 0,28% 6.29 7.20 2223 14,47
Votum sa (VOT) 1,84% 10.35 47.75 2239 361,35
Waluty NBP   0,18% portfela
EUR 0,18% 4.2831 4.6627 2223 8,86
Waluty Forex   0,02% portfela
GBP 0,02% 4.7080 4.8665 2244 3,37
Gotówka   95,13% portfela
Gotówka 95,13% - - - -
          -60,67
Struktura portfela