Logowanie
Nazwa Procentowa zawartość
portfela
Śr. cena
zakupu
Aktualna cena Okres
inwestycji
[dni]
Zysk [%]
Lokaty   100,00% portfela
3%, 5m 100,00% - - 2155 19,34
          19,34
Struktura portfela