Logowanie
Nazwa Wartość
[zł]
Liczba Śr. cena
zakupu
Aktualna
cena
Okres
inwestycji
[dni]
Zysk [%] Zysk [zł]
Akcje   50,90% portfela
Pko bp sa (PKO) 3706 100,00 45.00 37.06 2137 -17,64 -794,00
Gotówka   49,10% portfela
Gotówka 3575.6 - - - - - -
            -17,64 -794,00
Podsumowanie danych dla poszczególnych typów walorów
Nazwa Zawartość
portfela
Zainwestowana
kwota [zł]
Aktualna
wartość [zł]
Zysk [%] Zysk [zł]
Akcje 50,90% 4500,00 3706,00 -17,64 -794,00
Gotówka 49,10% 0,00 3575,60 0,00 3575,60
  • Aktualnie posiadany kapitał: 4500,00 PLN
  • Łączna wartość posiadanych walorów: 3706,00 PLN
  • Zysk z dotychczas sprzedanych walorów: 416,90 PLN
  • Łączny zysk od początku inwestowania: -377,10 PLN
Struktura portfela