Logowanie
Nazwa Wartość
[zł]
Liczba Śr. cena
zakupu
Aktualna
cena
Okres
inwestycji
[dni]
Zysk [%] Zysk [zł]
Akcje   60,25% portfela
Cd projekt sa (CDR) 155.75 1,00 109.10 155.75 2127 42,76 46,65
Energa sa (ENG) 8.76 1,00 11.93 8.76 2129 -26,57 -3,17
Ing bank śląski sa (ING) 195 1,00 203.00 195.00 2129 -3,94 -8,00
Jastrzębska spółka węglowa sa (JSW) 34.84 1,00 98.78 34.84 2129 -64,73 -63,94
Mbank sa (MBK) 408.7 1,00 480.00 408.70 2129 -14,85 -71,30
Bank pekao sa (PEO) 105.4 1,00 128.15 105.40 2129 -17,75 -22,75
Phn sa (PHN) 10.8 1,00 13.95 10.80 2127 -22,58 -3,15
Orlen sa (PKN) 64.45 1,00 93.50 64.46 2129 -31,06 -29,04
Pko bp sa (PKO) 37.06 1,00 42.63 37.06 2129 -13,07 -5,57
Pzu sa (PZU) 39.52 1,00 43.35 39.52 2129 -8,84 -3,83
Waluty NBP   39,75% portfela
EUR 699.4 150,00 4.2121 4.6627 2129 10,70 67,59
            -5,20 -96,53
Podsumowanie danych dla poszczególnych typów walorów
Nazwa Zawartość
portfela
Zainwestowana
kwota [zł]
Aktualna
wartość [zł]
Zysk [%] Zysk [zł]
Akcje 60,25% 1224,39 1060,28 -13,40 -164,11
Waluty NBP 39,75% 631,82 699,40 10,70 67,58
  • Aktualnie posiadany kapitał: 1856,21 PLN
  • Łączna wartość posiadanych walorów: 1759,68 PLN
  • Zysk z dotychczas sprzedanych walorów: 0,00 PLN
  • Łączny zysk od początku inwestowania: -96,53 PLN
Struktura portfela