Logowanie
Nazwa Wartość
[zł]
Liczba Śr. cena
zakupu
Aktualna
cena
Okres
inwestycji
[dni]
Zysk [%] Zysk [zł]
Akcje   21,21% portfela
Kghm polska miedź sa (KGH) 11055 100,00 104.00 110.55 2102 5,64 590,66
Pko bp sa (PKO) 10376.8 280,00 40.38 37.06 2102 -8,40 -951,08
Waluty NBP   12,00% portfela
EUR 12123.02 2600,00 4.2471 4.6627 2102 9,57 1058,48
Gotówka   63,79% portfela
Gotówka 64471.07 - - - - - -
Obligacje   3,01% portfela
Pkn orlen (pkn0418) 3038.7 30,00 100.00 101.29 2102 1,15 34,50
            2,04 732,55
Podsumowanie danych dla poszczególnych typów walorów
Nazwa Zawartość
portfela
Zainwestowana
kwota [zł]
Aktualna
wartość [zł]
Zysk [%] Zysk [zł]
Akcje 21,21% 21792,22 21431,80 -1,65 -360,42
Waluty NBP 12,00% 11064,54 12123,02 9,57 1058,48
Gotówka 63,79% 0,00 64471,07 0,00 64471,07
Obligacje 3,01% 3004,20 3038,70 1,15 34,50
  • Aktualnie posiadany kapitał: 35860,97 PLN
  • Łączna wartość posiadanych walorów: 36593,52 PLN
  • Zysk z dotychczas sprzedanych walorów: -1659,28 PLN
  • Łączny zysk od początku inwestowania: -926,73 PLN
Struktura portfela