Logowanie
Nazwa Procentowa zawartość
portfela
Śr. cena
zakupu
Aktualna cena Okres
inwestycji
[dni]
Zysk [%]
Waluty NBP   72,37% portfela
EUR 72,37% 0.5200 4.6627 2072 796,67
Akcje NewConnect   14,75% portfela
Acartus sa (ACA) 14,75% 0.52 0.95 2071 82,69
Gotówka   12,88% portfela
Gotówka 12,88% - - - -
          439,68
Struktura portfela