Logowanie
Nazwa Wartość
[zł]
Liczba Śr. cena
zakupu
Aktualna
cena
Okres
inwestycji
[dni]
Zysk [%] Zysk [zł]
Akcje   68,92% portfela
Asseco poland sa (ACP) 1977.3 26,00 64.75 76.05 1438 17,00 287,23
Cd projekt sa (CDR) 1246 8,00 282.30 155.75 1424 -45,04 -1021,21
Livechat software sa (LVC) 5455.99 40,00 43.30 136.40 1441 213,79 3717,24
Mabion sa (MAB) 445.9 26,00 77.00 17.15 1441 -77,81 -1563,91
Pzu sa (PZU) 1264.64 32,00 37.76 39.52 1551 4,25 51,61
Skarbiec holding sa (SKH) 1628 74,00 18.42 22.00 1551 19,00 259,89
Synektik sa (SNT) 6700 100,00 15.00 67.00 1438 344,93 5194,15
Wp holding sa (WPL) 3978 34,00 69.80 117.00 1441 66,97 1595,54
Gotówka   31,08% portfela
Gotówka 10233.65 - - - - - -
            60,11 8520,54
Podsumowanie danych dla poszczególnych typów walorów
Nazwa Zawartość
portfela
Zainwestowana
kwota [zł]
Aktualna
wartość [zł]
Zysk [%] Zysk [zł]
Akcje 68,92% 14175,29 22695,83 60,11 8520,54
Gotówka 31,08% 0,00 10233,65 0,00 10233,65
  • Aktualnie posiadany kapitał: 14175,29 PLN
  • Łączna wartość posiadanych walorów: 22695,83 PLN
  • Zysk z dotychczas sprzedanych walorów: 7202,27 PLN
  • Łączny zysk od początku inwestowania: 15722,81 PLN
Struktura portfela