Logowanie
Nazwa Wartość
[zł]
Liczba Śr. cena
zakupu
Aktualna
cena
Okres
inwestycji
[dni]
Zysk [%] Zysk [zł]
Akcje   100,00% portfela
11 bit studios sa (11B) 16752 24,00 499.50 698.00 2036 39,74 4764,00
Cd projekt sa (CDR) 11058.25 71,00 143.60 155.75 2039 8,46 862,65
Ci games se (CIG) 71568 11200,00 0.98 6.39 1917 552,04 60592,00
Dino polska sa (DNP) 38000 100,00 91.90 380.00 2068 313,49 28810,00
Amrest holdings se (EAT) 499.5 18,00 430.00 27.75 1959 -93,55 -7240,50
Ing bank śląski sa (ING) 3900 20,00 202.50 195.00 2068 -3,70 -150,00
            161,87 87638,15
Podsumowanie danych dla poszczególnych typów walorów
Nazwa Zawartość
portfela
Zainwestowana
kwota [zł]
Aktualna
wartość [zł]
Zysk [%] Zysk [zł]
Akcje 100,00% 54139,60 141777,75 161,87 87638,15
  • Aktualnie posiadany kapitał: 54139,60 PLN
  • Łączna wartość posiadanych walorów: 141777,75 PLN
  • Zysk z dotychczas sprzedanych walorów: 14311,60 PLN
  • Łączny zysk od początku inwestowania: 101949,75 PLN
Struktura portfela