Logowanie
Nazwa Wartość
[zł]
Liczba Śr. cena
zakupu
Aktualna
cena
Okres
inwestycji
[dni]
Zysk [%] Zysk [zł]
Akcje   79,59% portfela
Kghm polska miedź sa (KGH) 42782.85 387,00 86.82 110.55 2079 27,33 9183,51
Lpp sa (LPP) 50480 4,00 8700.00 12620.00 2079 45,06 15680,00
Orlen sa (PKN) 6445.99 100,00 84.12 64.46 2079 -23,37 -1966,00
Pko bp sa (PKO) 5559 150,00 40.44 37.06 2079 -8,36 -507,00
Pzu sa (PZU) 19799.52 501,00 41.75 39.52 2079 -5,34 -1117,23
Waluty NBP   4,87% portfela
AUD 2996.5 1000,00 2.6497 2.9965 2079 13,09 346,80
EUR 4662.7 1000,00 4.2524 4.6627 2079 9,65 410,30
Lokaty   15,53% portfela
4%, 2m 12550.348021493 - - - 2079 25,50 2550,35
3%, 2m 11858.753375287 - - - 2079 18,59 1858,75
            20,23 26439,47
Podsumowanie danych dla poszczególnych typów walorów
Nazwa Zawartość
portfela
Zainwestowana
kwota [zł]
Aktualna
wartość [zł]
Zysk [%] Zysk [zł]
Akcje 79,59% 103794,09 125067,36 20,50 21273,27
Waluty NBP 4,87% 6902,10 7659,20 10,97 757,10
Lokaty 15,53% 20000,00 24409,10 22,05 4409,10
  • Aktualnie posiadany kapitał: 130696,19 PLN
  • Łączna wartość posiadanych walorów: 157135,66 PLN
  • Zysk z dotychczas sprzedanych walorów: 0,00 PLN
  • Łączny zysk od początku inwestowania: 26439,47 PLN
Struktura portfela