Logowanie
Nazwa Wartość
[zł]
Liczba Śr. cena
zakupu
Aktualna
cena
Okres
inwestycji
[dni]
Zysk [%] Zysk [zł]
Akcje   65,63% portfela
Orlen sa (PKN) 16243.91 252,00 91.00 64.46 2066 -29,16 -6688,08
Stalexport autostrady sa (STX) 2670 1000,00 4.13 2.67 2066 -35,35 -1460,00
Tauron pe sa (TPE) 4485 1000,00 2.56 4.49 2066 75,20 1925,00
Wojas sa (WOJ) 36300 5000,00 5.82 7.26 2066 24,74 7200,00
Waluty NBP   10,25% portfela
EUR 9325.4 2000,00 4.2198 4.6627 2066 10,50 885,80
Lokaty   23,27% portfela
1%, 1m 21162.686707633 - - - 2066 5,81 1162,69
Akcje NewConnect   0,85% portfela
Nextbike polska sa w restruktu (NXB) 770 100,00 130.00 7.70 2066 -94,08 -12230,00
            -9,19 -9204,60
Podsumowanie danych dla poszczególnych typów walorów
Nazwa Zawartość
portfela
Zainwestowana
kwota [zł]
Aktualna
wartość [zł]
Zysk [%] Zysk [zł]
Akcje 65,63% 58722,00 59698,91 1,66 976,91
Waluty NBP 10,25% 8439,60 9325,40 10,50 885,80
Lokaty 23,27% 20000,00 21162,69 5,81 1162,69
Akcje NewConnect 0,85% 13000,00 770,00 -94,08 -12230,00
  • Aktualnie posiadany kapitał: 100161,60 PLN
  • Łączna wartość posiadanych walorów: 90957,00 PLN
  • Zysk z dotychczas sprzedanych walorów: 4861,07 PLN
  • Łączny zysk od początku inwestowania: -4343,53 PLN
Struktura portfela