Logowanie
Nazwa Wartość
[zł]
Liczba Śr. cena
zakupu
Aktualna
cena
Okres
inwestycji
[dni]
Zysk [%] Zysk [zł]
Akcje   100,00% portfela
Kghm polska miedź sa (KGH) 110550 1000,00 86.60 110.55 1992 27,66 23950,00
Orlen sa (PKN) 48860.67 758,00 83.64 64.46 1992 -22,93 -14538,44
            6,27 9411,55
Podsumowanie danych dla poszczególnych typów walorów
Nazwa Zawartość
portfela
Zainwestowana
kwota [zł]
Aktualna
wartość [zł]
Zysk [%] Zysk [zł]
Akcje 100,00% 149999,12 159410,67 6,27 9411,55
  • Aktualnie posiadany kapitał: 149999,12 PLN
  • Łączna wartość posiadanych walorów: 159410,67 PLN
  • Zysk z dotychczas sprzedanych walorów: 3054,53 PLN
  • Łączny zysk od początku inwestowania: 12466,08 PLN
Struktura portfela