Logowanie
Nazwa Wartość
[zł]
Liczba Śr. cena
zakupu
Aktualna
cena
Okres
inwestycji
[dni]
Zysk [%] Zysk [zł]
Akcje   31,70% portfela
Ccc sa (CCC) 4058.56 88,00 270.60 46.12 2067 -82,96 -19754,24
Energa sa (ENG) 1296.48 148,00 11.10 8.76 2066 -21,08 -346,32
Jastrzębska spółka węglowa sa (JSW) 4180.8 120,00 88.08 34.84 2066 -60,45 -6388,80
Orange polska sa (OPL) 1021.49 150,00 5.77 6.81 2066 18,02 156,00
Pko bp sa (PKO) 25942 700,00 41.25 37.06 2067 -10,16 -2933,00
Tauron pe sa (TPE) 4485 1000,00 2.56 4.49 2067 75,20 1925,00
Waluty NBP   14,14% portfela
EUR 18277.78 3920,00 4.2200 4.6627 2067 10,49 1735,38
Lokaty   18,83% portfela
3.5%, 2m 24351.731226165 - - - 2066 21,76 4351,73
Obligacje   35,33% portfela
Alior bank (alr0321) 21152 200,00 104.10 105.76 2066 1,59 332,00
Cyfrowy polsat (cps0721) 10250 100,00 102.50 102.50 2067 0,00 0,00
Bgk (ids1018) 14284.4 134,00 103.00 106.60 2066 3,50 482,40
            -13,65 -20439,86
Podsumowanie danych dla poszczególnych typów walorów
Nazwa Zawartość
portfela
Zainwestowana
kwota [zł]
Aktualna
wartość [zł]
Zysk [%] Zysk [zł]
Akcje 31,70% 68325,70 40984,33 -40,02 -27341,37
Waluty NBP 14,14% 16542,40 18277,78 10,49 1735,38
Lokaty 18,83% 20000,00 24351,73 21,76 4351,73
Obligacje 35,33% 44872,00 45686,40 1,81 814,40
  • Aktualnie posiadany kapitał: 149740,10 PLN
  • Łączna wartość posiadanych walorów: 129300,24 PLN
  • Zysk z dotychczas sprzedanych walorów: 0,00 PLN
  • Łączny zysk od początku inwestowania: -20439,86 PLN
Struktura portfela