Logowanie
Nazwa Procentowa zawartość
portfela
Śr. cena
zakupu
Aktualna cena Okres
inwestycji
[dni]
Zysk [%]
Akcje   0,18% portfela
Pko bp sa (PKO) 0,18% 20000.00 37.06 1956 -99,81
Gotówka   99,82% portfela
Gotówka 99,82% - - - -
          -99,81
Struktura portfela