Logowanie
Nazwa Procentowa zawartość
portfela
Śr. cena
zakupu
Aktualna cena Okres
inwestycji
[dni]
Zysk [%]
Akcje   100,00% portfela
11 bit studios sa (11B) 13,52% 440.50 698.00 1948 58,10
Cd projekt sa (CDR) 5,03% 205.80 155.75 1938 -24,54
Lpp sa (LPP) 81,46% 8745.00 12620.00 1948 44,26
          39,52
Struktura portfela