Logowanie
Nazwa Wartość
[zł]
Liczba Śr. cena
zakupu
Aktualna
cena
Okres
inwestycji
[dni]
Zysk [%] Zysk [zł]
Akcje   95,32% portfela
Ci games se (CIG) 639 100,00 0.99 6.39 1919 539,06 539,01
Orlen sa (PKN) 128.91 2,00 101.75 64.46 1919 -37,28 -76,62
Gotówka   4,68% portfela
Gotówka 37.69 - - - - - -
            151,34 462,38
Podsumowanie danych dla poszczególnych typów walorów
Nazwa Zawartość
portfela
Zainwestowana
kwota [zł]
Aktualna
wartość [zł]
Zysk [%] Zysk [zł]
Akcje 95,32% 305,52 767,91 151,34 462,38
Gotówka 4,68% 0,00 37,69 0,00 37,69
  • Aktualnie posiadany kapitał: 305,52 PLN
  • Łączna wartość posiadanych walorów: 767,91 PLN
  • Zysk z dotychczas sprzedanych walorów: -5,86 PLN
  • Łączny zysk od początku inwestowania: 456,52 PLN
Struktura portfela