Logowanie
Nazwa Wartość
[zł]
Liczba Śr. cena
zakupu
Aktualna
cena
Okres
inwestycji
[dni]
Zysk [%] Zysk [zł]
Waluty NBP   99,52% portfela
GBP 1378.26 260,00 4.8100 5.3010 1921 10,21 127,66
Gotówka   0,48% portfela
Gotówka 6.63 - - - - - -
            10,21 127,66
Podsumowanie danych dla poszczególnych typów walorów
Nazwa Zawartość
portfela
Zainwestowana
kwota [zł]
Aktualna
wartość [zł]
Zysk [%] Zysk [zł]
Waluty NBP 99,52% 1250,60 1378,26 10,21 127,66
Gotówka 0,48% 0,00 6,63 0,00 6,63
  • Aktualnie posiadany kapitał: 1250,60 PLN
  • Łączna wartość posiadanych walorów: 1378,26 PLN
  • Zysk z dotychczas sprzedanych walorów: 847,44 PLN
  • Łączny zysk od początku inwestowania: 975,10 PLN
Struktura portfela