Logowanie
Nazwa Wartość
[zł]
Liczba Śr. cena
zakupu
Aktualna
cena
Okres
inwestycji
[dni]
Zysk [%] Zysk [zł]
Akcje   100,00% portfela
Boś sa (BOS) 9150 1000,00 8.04 9.15 1577 13,36 1078,64
            13,36 1078,64
Podsumowanie danych dla poszczególnych typów walorów
Nazwa Zawartość
portfela
Zainwestowana
kwota [zł]
Aktualna
wartość [zł]
Zysk [%] Zysk [zł]
Akcje 100,00% 8071,36 9150,00 13,36 1078,64
  • Aktualnie posiadany kapitał: 8071,36 PLN
  • Łączna wartość posiadanych walorów: 9150,00 PLN
  • Zysk z dotychczas sprzedanych walorów: 0,00 PLN
  • Łączny zysk od początku inwestowania: 1078,64 PLN
Struktura portfela