Logowanie
Nazwa Wartość
[zł]
Liczba Śr. cena
zakupu
Aktualna
cena
Okres
inwestycji
[dni]
Zysk [%] Zysk [zł]
Akcje   100,00% portfela
Ing bank śląski sa (ING) 4680 24,00 203.00 195.00 1642 -4,31 -211,00
Kruk sa (KRU) 10483.2 26,00 191.00 403.20 1643 110,28 5497,83
Orange polska sa (OPL) 5107.5 750,00 6.16 6.81 1646 10,12 469,48
Pko bp sa (PKO) 4410.14 119,00 42.00 37.06 1646 -12,10 -607,35
            26,36 5148,96
Podsumowanie danych dla poszczególnych typów walorów
Nazwa Zawartość
portfela
Zainwestowana
kwota [zł]
Aktualna
wartość [zł]
Zysk [%] Zysk [zł]
Akcje 100,00% 19531,88 24680,84 26,36 5148,96
  • Aktualnie posiadany kapitał: 19531,88 PLN
  • Łączna wartość posiadanych walorów: 24680,84 PLN
  • Zysk z dotychczas sprzedanych walorów: 0,00 PLN
  • Łączny zysk od początku inwestowania: 5148,96 PLN
Struktura portfela