Logowanie
Nazwa Procentowa zawartość
portfela
Śr. cena
zakupu
Aktualna cena Okres
inwestycji
[dni]
Zysk [%]
Lokaty   100,00% portfela
40%, 12m 100,00% - - 1538 310,09
          310,09
Struktura portfela